Uslovi korištenja

Prije nastanka ovog internet kutka, dobijali bi pitanja: kako radimo, kako se plaća, šta ako….

Sada su svi odgovori na pitanja u vezi kupovine i sigurnosti podataka objedinjeni na ovoj stranici.

USLOVI KUPOVINE

Web usluge koje pruža Winner Web mogu se kupiti samo putem:

 • web sajta www.nemanjajankovic.com
 • mail-a info@nemanjajankovic.com

Da bi se sa kupcem realizovala saradnja neophodno je da:

 • popuni upitnik kojim se provjerava da li možemo realizovati očekivanja
 • izvrši uplatu u slučaju kada je saradnja moguća
 • dostavi pristupne podatke za sajt na info@nemanjajankovic.com u slučaju kada je saradnja moguća

Vrijeme odgovora na dostavljen popunjen upitnik je 24h.
Saradnja kreće po izvršenju uplate i dostavljanja potrebnih pristupnih podataka za rad.

Zvanična ponuda sadrži:

 • naziv web usluge
 • cijenu web usluge
 • uslove za saradnju i politku privatnosti
 • PeyPal račun za uplate iz inostranstva
 • Račun za plaćanja unutar države Bosne i Hercegovine

Plaćanje

Usluge koje su navedene na sajtu www.nemanjajankovic.com moguće je uplatiti na sledeći način.

Plaćanja unutar zemlje BiH:

 • za fizička lica:

Uplatilac: Vaše ime i prezime, adresa i broj telefona.
Svrha uplate: web usluga za koju nas angažujete
Primalac: MHT Nemanja Janković s.p. , Carice Milice 43, 78 000 Banja Luka
Račun primaoca (KM): 1941069700500177  (ProCredit banka)

 • za pravna lica:

Uplatilac: naziv firme, adresa i broj telefona
Svrha uplate: broj ponude
Primalac: MHT Nemanja Janković s.p., Carice Milice 43, 78 000 Banja Luka
Račun primaoca (KM): 1941069700500177 (ProCredit banka)

Uplate iz inostranstva:

 • za fizička lica, Peypal račun (€),

mail: info.jankovic@gmail.com

 • Za pravna lica, Peypal račun (€):

mail: info.jankovic@gmail.com

Cijena

Cijena usluga na web sajtu www.nemanjajankovic.com je iskazana u sledećoj valuti:

 • Euro (€)

Web usluga naručena putem www.nemanjajankovic.com se plaća po cijeni koja je iskazana u momentu kupovine web usluge.

Ukoliko u momentu isporuke usluge dođe do razlike u cijeni kupcu će se obračunati cijena koja je važila u momentu naručivanja.

Od 1.12. do 31.12. na sve prikazane web usluge važi pre sale cijena. Ona iznosi 30 % od redovnog iznosa koji važi do navedenog datuma naredne kalendarske godine kada se opet objavljuje pre sale cijena za poboljšane i/ili nove verzije web usluga.

Usluga analize web sajta se može kupiti u cjelosti (istraživanje, tehničke korekcije, savjeti) ili djelimično (odabirom jednog ili dva modela u okviru rada, redosledom po želji klijenta).

Osim navedenog, na pomenutoj stranici nema popusta ni nagradnih igara.

Povrat novca – odustanak ili korekcija naručene web usluge

Povrat novca u vezi pružene web usluge nemanjajankovic.com vrši u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine.
Pomenutim zakonom se vodimo i u slučaju odustanka i korekcija vezanih za sve web usluge prikazane na web sajtu www.nemanjajankovic.com
Više možete pogledati na Zakon o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine. 

Povrat novca ili otkaz  naručene usluge nije moguć neposredno prije same usluge i to:

 • 48 sati prije termina koji je zakazan, 
 • nakon uplate avansa  za konsultacije ili projekat na kojem me angažujete, pri cemu je prošlo više od 48 h
 •  

 

Isporuka web usluge

Saradnja se smatra završenom po izvođenju stavki navedenih u prihvaćenoj ponudi.

Reklamacije

Zakon o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine (član 18-21) definiše način i postupak rešavanja prigovora (reklamacija) kupca/potrošača zbog nesaobraznosti prodaje usluga putem sajta www.winner-web.com i ostvarivanja prava kupca na prigovor.

Prilikom podnošenja Zahtjeva za reklamaciju kupac je dužan da:

 • dostavi prethodno ispunjen REKLAMACIONI LIST koji je moguće preuzeti ovdje ,
 • u reklamacionom listu navede tačne i konkretne razloge reklamacije
 • dostavi račun
 • odabere da li želi da se usluga radi ponovo ili da se umanji iznos zbog slabijeg kvaliteta

Zahtjev za reklamaciju možete dostaviti putem mail-a na: info@nemanjajankovic.com. Mail nasloviti na “reklamacija”.

Osnovanost za podnošenjem reklamacije i eventualno usvajanje iste utvrđuje osnivač.

U roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovaramo na izjavljenu reklamaciju. Izuzetak čini kada kupac ne dostavi tačne podatke potrebne za dostavljanje odgovora na reklamaciju.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Politika privatnosti je sastavni dio uslova korišćenja vezanih za rad Winer Web (MHT Nemanja Janković s.p.) koja objašnjava način na koji se obrađuju Vaši podaci.

Obradu podataka radi MHT Nemanja Janković s.p., računarsko programiranje, Carice Milice 34, Banja Luka.

Pomenuta politika privatnosti je usklađena sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine (“Sl. glasnik BiH, br. 49/2006, 76/2011, i 89/2011- ispravka).

Ko sam ja?

nemanjajankovic.com (www.nemanjajankovic.com) je projekat MHT Nemanja Janković s.p. sa sjedištem u ulici Carice Milice 43, 78 000 Banja Luka a koje je upisano u registar Okružnog privrednog suda u Banjaluci MBS:09069100, JIB:4511944890008.

Koje podatke prikupljamo?

Podaci koje prikuplja Winner web (MHT Nemanja Janković s.p.) su:

 • Podaci neophodni za realizaciju web usluge (ime, prezime, mejl adresa, naziv domene, naziv hostinga, pristupni podaci za domenu i hosting)
 • Podaci prikupljeni prilikom posjeta sajtu (podaci o pretraživaču, tipu računara, internet provajderu)

Podatke neophodne za realizaciju odabrane web usluge lice dostavlja dobrovoljno.

Posjetioci web sajta mogu odbiti pružanje nekih podataka s tim da u tom slučaju mogu biti uskraćeni za određene funkcionalnosti i informacije na web sajtu.

Kako prikupljamo Vaše podatke?

Podatke prikupljamo putem:

 • zahtjeva za saradnju
 • kontakt forme
 • gmail-a
 • prijave na newslatter
 • saradnje
 • kolačića
 • periodičnih marketinških kampanja
 • Google Analytics
 • Facebook pixel
 • Google anketa

U koju svrhu se koriste Vaši podaci?

Podatke dobijene u saradnji i prilikom posjeta na web sajtu koristimo kako bi:

 • obavili poslovnu komunikaciju sa klijentima
 • realizovali plaćenu web uslugu
 • dijelili znanje na temu web sajtova
 • unaprijedili svoj rad
 • poboljšali marketinške kampanje
 • omogućili bolju upotrebu web sajta za posjetioce
 • omogućili funkcionalnost servisa koje koristimo  u radu

Sigurnost podataka

Winner Web (MHT Nemanja Janković s.p.) koristi sigurnu SSL vezu za prenos ličnih podataka, sa 256-bitnom enkripcijom.

Web sajt (www.nemanjajankovic.com) je usklađen sa GDPR regulativama i omogućava posjetioima web sajta pristup, pregled i uklanjanje ličnih podataka na zahtjev.

Osim navedenog, poštujemo Zakon o  zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine (“Sl. glasnik BiH”, br. 49/2006, br. 76/2011 i 89/2011-ispr.).

U slučaju ugroženosti podataka, obavještavamo sva lica čiji se podaci mogu naći ugroženim.

Ko još može vidjeti Vaše podatke?

Zaposleni kod MHT Nemanja Janković s.p., ostala fizička lica koja obrađuju lične podatke na osnovu ugovora zaključenog sa MHT Nemanja Janković s.p. i ostala lica koja u okviru primjene zakonom propisanih prava i obavljanja dužnosti dođu u kontakt sa ličnim podacima u prostorijama poslodavca, dužna su da čuvaju tajnost ličnih podataka i da se pridržavaju utvrđenog načina obezbjeđivanja.

Lični podaci koje obrađujemo se smatraju službenom tajnom. Obaveza čuvanja tajnosti ličnih podataka ostaje na snazi i nakon prestanka radnog odnosa, odnosno, odrađenog zadatka.

Winner Web (MHT Nemanja Janković s.p.) ne daje lične podatke trećoj strani prije nego li o tome obavjestimo nosioca podataka. Ako nosilac podataka ne odobri da se daju lični podaci, oni ne mogu da se otkriju trećoj strani ako to nije u javnom interesu.

Promjene uslova korišćenja

www.nemanjajankovic.com (MHT Nemanja Janković sp.) zadržava pravo ažuriranja Uslova korišćenja u bilo kom trenutku. U slučaju ažuriranja korisnici web sajta se obavještavaju da je došlo do izmjena te da je potreban novi pristanak za korišćenje web sajta.

Lica koja ne prihvataju Uslove korišćenja molimo da ne koriste ovaj web sajt.

Bilo koji problem ili nedoumicu vezanu za naš rad možete riješiti kontaktom na bilo koji od dole navedenih podataka:

 • KONTAKT PODACI ZA MHT SU:
 • MHT Nemanja Janković s.p.
 • Carice Milice 43
 • 78 000 Banja Luka
 • Republika Srpska/Bosna i Hercegovina
 • info@nemanjajankovic.com
 • + 387 65 998 902
Scroll to Top